AMTPI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Transport metropolitan Iași

Împreună, în mișcare

Website deținut de Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Folosește transportul în comun!

Toate traseele noastre pot fi accesate la secțiunea trasee.

 

Nu mai pierde timp și bani în trafic – folosește transportul public!

Având in vedere prevederile legii nr. 198/2023 si a H.G. 810/2023, elevii cu vârsta de până la 26 de ani din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, inclusiv cel metropolitan, pe bază de titlu de călătorie (ABONAMENT), pe tot parcursul anului școlar.
 
Abonamentele sunt eliberate in format fizic la punctele de vânzare ale CTP, cât și in format electronic în aplicația 24 Pay ( în curs de implementare).
 
Abonamentele se eliberează la punctele CTP în baza:
 
1. declarației de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – completată.
 
2. carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea inscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev.
 
3. cărții de identitate, în original pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie, pentru elevii sub 14 ani.
 
Modelul declarației de consimțământ se poate descărca de AICI 👉 https://sctpiasi.ro/…/Declaratie_de_consimtamant_legit…
 
Menționăm că elevii care locuiesc in zona metropolitană si studiază la o unitate de învățământ din Municipiul Iași beneficiază de asemeni de abonament gratuit atât in Municipiu cât și în zona Metropolitană și trebuie sa prezinte documentele sus menționate.
 
Abonamentul pe zona metropolitana va fi eliberat la punctele de vanzare CTP doar daca elevul poate face dovada ca are domiciliul pe raza uneia din UAT urile unde CTP opereaza ( Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomesti, Tutora ) – adresa trecuta in carnetul de elev sau buletinul pentru elevii peste 14 ani.
 
Având in vedere că nu există puncte de vânzare CTP in zona metropolitană, pentru elevii care invață la o unitate de învățământ din zona menționată, lucrăm impreuna cu AMTPI si Unitățile Administrativ Teritoriale la modul de distribuire a abonamentelor.
Elevii care invata in Municipiul Iasi si au domiciliul in afara zonei Metropolitane ( ex. Osoi, Schitul Duca, etc) unde nu circula trasee ale CTP, primesc doar abonamente pentru IASI. Pentru a se deplasa pana in Iasi trebuie sa solicite unitatii de invatamant suma forfetara.