AMTPI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tarife și gratuități

Tarifele de călătorie și abonamentele de transport public local

aprobate la nivelul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași,

Valabile începând cu data de 01.01.2023

  • 8 RON este prețul pentru 1 legitimatie de călătorie cu o durată de maxim 3h, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, precum și în interiorul Mun. Iași;
  • 6 RON este prețul pentru 1 legitimație de călătorie cu o durată de maxim 2h, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, până la punctele de debarcare din Mun. Iași.
  • 14 RON este prețul pentru 1 legitimație ce conține 2 călătorii valabile 3h fiecare, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, precum și în interiorul Mun. Iași;
  • 300 RON este contravaloarea abonamentului valabil 30 de zile, cu un număr de călătorii nelimitat, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, precum și în interiorul Mun. Iași;

 

  • 200 RON este contravaloarea abonamentului valabil 30 de zile, cu un număr de călătorii nelimitat, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, până la punctele de debarcare din Mun. Iași;
  • 1500 RON este contravaloarea abonamentului valabil 6 luni de zile, cu un număr de călătorii nelimitat, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, precum și în interiorul Mun. Iași;

 

  • 1000 RON este contravaloarea abonamentului valabil 6 luni de zile, cu un număr de călătorii nelimitat, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, până la punctele de debarcare din Mun. Iași;
  • Va fi valabil 1 an de zile, cu un număr de călătorii nelimitat, pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, precum și în interiorul Mun. Iași;
  • Va fi valabil 1 an de zile, cu un număr de călătorii nelimitat pe raza comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, până la punctele de debarcare din Mun. Iași.
a) 8 RON/călătorie la nivel metropolitan (cuprinde comuna de plecare,municipiul Iași și oricare altă comună din zona metropolitană, pe o durată de maxim 3 ore);
a.1) 14 RON  legitimația cu 2 călătorii la nivel metropolitan 
b) 6 Ron/călătorie (cuprinde comuna de plecare, până la capătul traseului în Mun. Iași, pe o durată de maxim 2 ore).
Capetele de traseu sunt următoarele:
1. pentru Aroneanu, capătul de traseu este în Tg Cucu;
2. pentru Bârnova, capătul de traseu este la Podu Roș;
3. pentru Ciurea, capătul de traseu este în C.U.G I (Selgros);
4. pentru Holboca, capătul de traseu este stația Tătărași Sud (zona ”Doi Băieți”);
5. pentru satele din comuna Miroslava, capatul de traseu este la Selgros; cetățenii care vor utiliza traseul Podu Roș – Vorovești, vor putea utiliza tichetul până în Podu Roș;
6. pentru satele din comuna Popricani, capetele de traseu sunt în Copou (Rond Agronomie) respectiv în Tg. Cucu;
7. pentru satele din comuna Rediu, capetele de traseu vor fi la Rond Păcurari și la Rond Copou;
8. pentru satele din comuna Tomești, capetele de traseu vor fi la stația intermodală Țuțora (Coca Cola), iar pentru traseul de autobuz Tomești (blocuri) – P. Roș, capătul de traseu va fi în Podu Roș;
9. pentru satele din comuna Țuțora, capătul de traseu va fi la stația intermodală Țuțora (Coca Cola);
10. pentru comuna Valea Lupului, capătul ambelor trasee va fi la Gara

PRECIZARI PRIVIND CALATORII CARE UTILIZEAZA TRASEELE 27, 41 SI 44:

1. Biletele de 6 Ron achizitionate in comuna Ciurea sunt valabile 2 ore pana la capatul fiecarui traseu (27, 44, 41)
2. Biletele de 3.5 ron sunt valabile pana la si de la statia Hotel Capitol
Cetatenii din mun. Iasi pot circula cu un bilet de 3.5 ron si mai departe de statia Hotel Capitol numai daca au asupra lor cartea de identitate cu care fac dovada domiciliului pe Sos. Nicolina, str. Otelariei, str. Fortus
3. Cetatenii care utilizeaza traseele 41, 27 si 44, iar in Iasi doresc sa schimbe mijlocul de transport, trebuie sa achizitioneze biletul de 8 ron

Având in vedere prevederile legii nr. 198/2023 si a H.G. 810/2023, elevii cu vârsta de până la 26 de ani din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, inclusiv cel metropolitan, pe bază de titlu de călătorie (ABONAMENT), pe tot parcursul anului școlar.
 
Abonamentele sunt eliberate in format fizic la punctele de vânzare ale CTP, cât și in format electronic în aplicația 24 Pay ( în curs de implementare).
 
Abonamentele se eliberează la punctele CTP în baza:
 
1. declarației de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – completată.
 
2. carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea inscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev.
 
3. cărții de identitate, în original pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie, pentru elevii sub 14 ani.
 
Modelul declarației de consimțământ se poate descărca de AICI 👉 https://sctpiasi.ro/…/Declaratie_de_consimtamant_legit…
 
Menționăm că elevii care locuiesc in zona metropolitană si studiază la o unitate de învățământ din Municipiul Iași beneficiază de asemeni de abonament gratuit atât in Municipiu cât și în zona Metropolitană și trebuie sa prezinte documentele sus menționate.
 
Abonamentul pe zona metropolitana va fi eliberat la punctele de vanzare CTP doar daca elevul poate face dovada ca are domiciliul pe raza uneia din UAT urile unde CTP opereaza ( Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomesti, Tutora ) – adresa trecuta in carnetul de elev sau buletinul pentru elevii peste 14 ani.
 
Având in vedere că nu există puncte de vânzare CTP in zona metropolitană, pentru elevii care invață la o unitate de învățământ din zona menționată, lucrăm impreuna cu AMTPI si Unitățile Administrativ Teritoriale la modul de distribuire a abonamentelor.
Elevii care invata in Municipiul Iasi si au domiciliul in afara zonei Metropolitane ( ex. Osoi, Schitul Duca, etc) unde nu circula trasee ale CTP, primesc doar abonamente pentru IASI. Pentru a se deplasa pana in Iasi trebuie sa solicite unitatii de invatamant suma forfetara.